COVID 19
Estimados Pacientes, 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña informa que las consultas a los centros de psicología inscritos como CENTROS SANITARIOS, como es mi caso, entran en la consideración de visita médica y por tanto está permitido el desplazamiento a dichas consultas. 

Por consiguiente, aquellos de ustedes que deseen continuar atendiendo a cita presencial pueden hacerlo siempre que, ni ustedes ni yo misma, estemos obligados a guardar cuarentena por síntomas de covid o por haber estado en contacto con allegados que presenten síntomas de covid.  Con anterioridad a la cita les haré llegar un correo electrónico con el dia y hora de la misma  para  el caso de ser requerido por las autoridades en la vía pública.

No obstante eso, se recomienda evitar los desplazamientos y contactos, por lo que les sugiero, salvo impedimento puntual como falta de privacidad en casa o aversión al uso telemático, que intentemos utilizar la modalidad online a través de la aplicación cifrada  gratuita WIRE para continuar con los tratamientos. Contacto:  @monicapereiravaccaro

Más allá de las incomodidades que supone, esta contingencia nos da la posibilidad de recordar que todos estamos en cierta medida sujetos al azar, que no todo puede controlarse y que, precisamente por eso, el ejercicio de la subjetividad es la aventura más emocionante a la que la vida nos convoca. 

Estamos en contacto en todo momento a través del 664 847 665.

Trabajaremos para que esta experiencia también sea una oportunidad de crecimiento!

Mónica Pereira Vaccaro
Transcripción de la comunicación del COPC:
El COPC elabora un conjunt de recomanacions per exercir la psicologia durant l’estat d'alarma causat pel Coronavirus
Atenent al que disposa el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya vol fer una sèrie de consideracions relatives a l’exercici professional de la psicologia durant la vigència de l’estat d’alarma. 
 
El Real Decreto no estableix restriccions perquè les i els professionals de la psicologia puguin acudir als seus llocs de treball ni ha decretat el tancament de les consultes o centres. Tanmateix, sí que limita la llibertat de circulació general de les persones, cosa que pot impedir que les persones usuàries que hi siguin ateses puguin concórrer a les seves cites, amb l’excepció dels desplaçaments a centres sanitaris. 

Per tant, cal distingir dos supòsits: 

Centres i consultes de psicologia clínica i psicologia general sanitària autoritzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Els centres i consultes sanitàries poden romandre obertes i els seus usuaris/usuàries no es veuen afectats per la restricció de mobilitat recollida en el Real Decreto, atès que aquest contempla la possibilitat d’assistir a centres, serveis i establiments sanitaris. 

Tanmateix, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya recomana fortament: 
 
Evitar les visites presencials i cercar altres canals d’atenció a l’usuari: teleassistència, atenció telefònica, canal escrit. En aquest sentit, el COPC va col·laborar en la redacció de la Guia pràctica de la Telepsicologia, un conjunt de recomanacions molt útil en el context actual que podeu consultar en aquest enllaç. En tot cas reservar les visites presencials per a casos urgents i de difícil abordatge telemàtic. 

Suspendre les reunions d’equip, especialment, les de més de 6 persones. 
 
Suspendre les intervencions grupals. 

Suspendre l’atenció directa en cas d’estar embarassada. 

Evitar, en la mesura del possible, les visites domiciliàries i els viatges. 

Mantenir, en qualsevol cas, una distància de seguretat d’un mínim d’1 metre entre les persones. 

Preguntar a les famílies abans de concertar visites si hi ha algun membre de la família amb algun tipus de grip o afectació. 

Rentar-se les mans després de cada visita o entrevista, amb aigua i sabó o desinfectant de mans. 

No saludar o acomiadar-se de les persones ateses donant la mà, ni fer-los abraçades o petons. 

Mantenir ventilat, en la mesura del possible i freqüentment, l’espai de treball (rebedor, sala d'espera, consulta o despatx). 

Reforçar la neteja dels espais de treball. 

Folrar amb paper els braços de butaques o altres elements que puguin usar els pacients-clients per acomodar-se durant la visita. 

Centres i consultes de psicologia no sanitària. Els centres i consultes de psicologia no sanitària poden romandre obertes però els seus usuaris/àries estan limitats en la seva llibertat de circulació per acudir-hi. 

Tenint això en compte, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya recomana fortament: 

Suspendre tota l’atenció presencial i cercar altres canals d’atenció a l’usuari: teleassistència, atenció telefònica, canal escrit. En aquest sentit, el COPC va col·laborar en la redacció de la Guia pràctica de la Telepsicologia, un conjunt de recomanacions molt útil en el context actual que podeu consultar en aquest enllaç. 

Suspendre les reunions d’equip, especialment, les de més de 6 persones 

Cal remarcar que tots aquells psicòlogues i psicòlegs que treballin per compte propi i valorin insuficients aquestes mesures de protecció tenen el recurs d’aplicar criteris propis. 

D’altra banda, cal recordar també que els professionals sanitaris -psicòlegs i psicòlogues inclosos- sí que han rebut unes instruccions específiques, que es poden consultar en aquest enllaç.  
Les presents recomanacions no substitueixen les directrius específiques que donin els estaments públics sobre dispositius assistencials, sanitaris o no, que estiguin sota la seva responsabilitat. 

Per últim, tota la informació, que amb caràcter general pot ser útil a la ciutadania per a la gestió de l’actual alerta sanitària s’actualitza en aquesta pàgina web de preguntes i respostes de l’Agència de Salut Pública. 
Horario: lunes a viernes de 9 a 21

Av. Diagonal, 296 E 2ª ( esquina Castillejos) - Barcelona 

Consulta previa cita: (34) 664847665 

pereiravaccaro@protonmail.com
 
Dada la crisis del COVID-19 es posible realizar sesiones online a través de la app gratuita y segura WIRE, contacto: @monicapereiravaccaro. En cualquier caso, comunícate primero telefónicamente para acordar una cita.

Cómo llegar:
Metro: L1 Glorias, L2 Monumental, L5 Sagrada Familia 
Autobuses: H12, V21, 7, 92, 60, 62, 192, 33, 34, 19, H10, 50, 51, B24, 6, 40, 42, B20, B25. Tram: T4, T5, T6 Glorias  
Renfe: Clot

Idea de Diseño Web: Constanza Manescau
¡Este sitio web puede usar Cookies!
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento usted puede desactivar o cambiarla en la configuración de su navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que usted está de acuerdo con el uso de las cookies.

OK, lo entiendo o Más información
Información de Cookies
Esta página web puede utilizar cookies para funcionar mejor. En cualquier momento usted puede desactivar o cambiarla en la configuración de su navegador. Utilizando nuestro sitio web, significa que usted está de acuerdo con el uso de las cookies.
OK, lo entiendo